TUMAN-3M tokamak team

                           

S.V.Lebedev

L. Askinazi

V. Kornev

A. Tukachinskiy

A. Smirnov

S. Krikunov

N. Zhubr

A. Belokurov


Last updated 2015-10-08